Vi leverer innovative løsninger med deteksjonsprodukter fra ledende produsenter til det norske Security markedet.


Gjennomlysningsmaskiner, Metalldetektorportaler, Securityscannere, og Analyseinstrumenter.