Bertel O. Steen Sikkerhet har levert gjennomlysningsmaskiner til det norske Security markedet siden 1996. I 2009 ble Airport Innovation en del av Bertel O. Steen Sikkerhet, og navnet ble endret til DSG Systems AS. I 2018 endret vi navnet til Bertel O. Steen Airport Solutions AS.
 

En del av Bertel O. Steen konsernet

Bertel O. Steen Airport Solutions AS er et heleid datterselskap av Bertel O. Steen Industri AS, og en del av Bertel O. Steen konsernet. 

Bertel O. Steen ble grunnlagt i 1901 av Bertel Otto Steen, og er i dag et av Norges største service- og handelsselskap. Det består i dag av to konsern; Bertel O. Steen AS, og Bertel O. Steen Invest AS. Disse hadde ved utgangen av 2016 en omsetning på 14,4 milliarder kroner, og sysselsatte 2306 årsverk.